Bureau BTV
Ga naar de engelse site

Welkom

Op deze website vindt u informatie over de Wet beëdigde tolken en vertalers en alle daarbij behorende onderwerpen.

Alle relevante wet- en regelgeving vindt u in de bibliotheek. Bent u op zoek naar een tolk of vertaler, dan kunt u linksboven in het menu op ‘zoeken in Register’ klikken.

Onder ‘inschrijven’ vindt u alle informatie over het indienen van een verzoek tot inschrijving in het Register.

Geef uw mening via ons klanttevredenheidsonderzoek

Geachte websitebezoeker,

Bureau Wbtv en onderzoeksbureau Desan nodigen u via onderstaande link uit om deel te nemen aan het klanttevredenheidsonderzoek van Bureau Wbtv. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat wij uw mening horen!
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij delen de uitkomsten van dit onderzoek met u via onze website en nieuwsbrief. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

Staat u als tolk of vertaler bij ons geregistreerd of bent u een afnemer met een inlogaccount voor het Rbtv? Dan ontvangt u per e-mail een uitnodiging en een link naar de vragenlijst.

Ik doe mee met het klanttevredenheidsonderzoek